Program

8:30 – 9:30      veterinární kontrola
9:45 – 10:00    zahájení výstavy
10:00 – 16:00  výstava, hodnocení a doprovodný program
16:00 – 17:00  vyhlášení výsledků a ukončení výstavy

12:00 – 12:30   oběd

Uvedené časy jsou orientační

Please follow and like us:

Poplatky / Fees

 1. kolo přihlášek (1. 10. – 15. 11. 2018)

1 fretka                                         250,- Kč

čtvrtá a další fretka               200,- Kč

 

 1. kolo přihlášek (16. 11. – 31. 12. 2018)

1 fretka                                         350,- Kč

čtvrtá a další fretka               300,- Kč

 

 1. kolo přihlášek (19. 1. 2019 – na místě)

1 fretka                                         450,- Kč

čtvrtá a další fretka               400,- Kč

 

uchovnění fretky                    300,- Kč

 

Vstupné pro veřejnost / Entry fee for public

Dospělý / Adults                                                                          50,- Kč. / 2 €

Děti, senioři, ZTP/ Kids, seniors, disables                       30,- Kč / 1,5 €

 


 

1st round  (16. 11. – 31. 12. 2018)

1 ferret                                          10 €

4th and next ferret                  8 €

 

2nd round (1. 10. – 15. 11. 2018)

1 ferret                                         14 €

4th and next ferret                12 €

 

3rd round (19. 1. 2019 – on spot)

1 ferret                                         18 €

4th and next ferret                16 €

Please follow and like us:

Barevné podkategorie / Color subcategory

 

 1. Tchořovitá – tchořovité fretky světlé / Sables
 2. Černotchořovitá – tchořovité fretky tmavé / Black sables
 3. Hnědá – champagne, cinnamon, chocolate (šampaň, skořice, čokoláda) / Browns
 4. Albín / Albino
 5. Ponožky – mitt, silvermitt, WE mitt / Mitts
 6. Ostatní znaky (panda, blaze, DEW) / Other patterns
 7. Jednobarevné, celočerné (ne DEW – tmavooké bílé) / Selfs – solid
 8. Angora bez rozdělení barev / Angora of all colours
Please follow and like us:

Kategorie / Category

 

 1. Samice nekastrovaná od 1 roku / Intact Female from 1 year old of age
 2. Samice kastrovaná od 1 roku / Neutered Female from 1 year old of age
 3. Samice junior (narozená 2018) / Junior Female (born 2018)
 4. Samec nekastrovaný od 1 roku / Intact Male from 1 year old of age
 5. Samec kastrovaný od 1 roku / Neutered Male from 1 years
 6. Samec junior ( narozený 2018) / Junior Male (born 2018)
 7. Senior samec od 6. roku (bez rozdělení barev) / Senior Male from 6th year of age (All colors)
 8. Senior samice od 6. roku (bez rozdělení barev) / Senior Female from 6th year of age (All colors)
 9. Nejkrásnější angora samec (bez rozlišení barev a věku) / The most beautiful angora male (all colours and age)
 10. Nejkrásnější angora samice (bez rozlišení barev a věku) / The most beautiful angora female (all colours and age)
 11. Fretka s handicapem / Ferret with handicap

 

Please follow and like us:

Podmínky účasti / Conditions of participation

Fretka musí mít očkovací průkaz nebo mezinárodní pas zvířete a být řádně očkovaná proti vzteklině a proti psince. Očkování musí být minimálně 1 měsíc a maximálně 1 rok staré a platné v termínu výstavy.

Každá zúčastněná fretka včetně nevystavovaných musí mít v očkovacím průkazu následující potvrzení od svého veterináře maximálně 3 dny staré:

 • veterinární osvědčení o klinickém zdraví fretky
 • veterinární vyšetření na přítomnost ušního svrabu, musí zde být doslova uvedeno „vyšetření na ušní svrab je negativní“.

Fretky, které mají virózu, průjem, jsou pozitivní na virus ECE, jsou gravidní déle jak 14 dní či mají nezhojené operační rány, na výstavu v jejich vlastním zdravotním zájmu i zdravotním zájmu ostatních účastníků, neberte. Fretce, která neprojde vstupní veterinární prohlídkou, nebude umožněna účast na výstavě bez náhrady.

Doporučujeme, aby fretky měly číslo v plemenné knize jakéhokoliv evropského klubu. Jedná se o nezbytnou podmínku pro uchovnění fretky. V souladu s nařízením EU č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, vyžadujeme u zahraničních účastníků čip a mezinárodní pas.

Svá ostatní zvířata zanechte, prosím, doma. Nebudou do prostor konání výstavy vpuštěna.

Pořadatelé výstavy neodpovídají za škody způsobené vystavovatelem či jeho zvířaty. Kromě doby, v níž je fretka posuzovaná porotcem, pořadatelé neodpovídají za poranění, úhyn nebo ztrátu zvířete.

Vystavovatel je povinen si po dobu konání výstavy zabezpečit své fretky tak, aby nedocházelo ke vzájemnému napadání či poranění jiných fretek či osob.

V případě, že se výstava z objektivních příčin nebude konat, poplatky budou použity k úhradě nákladů na výstavu.


Ferret must have a valid rabies and distemper vaccination. We accept vaccination at least 1 month and maximum 1 year old.

All ferrets must have veterinary confirmation about clinical health of ferret and about absence of scabies old no longer than 3 days before contest.

Ferret with flue, diarrhea, ECE, which are pregnant longer than 14 days. Must stay at home. All ferrets which will not be accepted in entrance veterinary check up, we cannot allow participation on contest without refund of fees.

Your other pets please leave at home, they have no allowed entrance to exhibition.

Organizers have no responsibility for damages made by exhibitor or his ferrets. They have no responsible for wellbeing ferret except time of assessment of animal.

Please follow and like us:

  Mezinárodní výstava fretek Brno

   

         Lužánky – středisko volného času Brno

                    Lidická 1880/50, 658 12 Brno

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: