Olympiáda

Fretka je inteligentní, zvídavý tvor, který se rád učí nové věci. Aby zůstala v dobré kondici celý život, potřebuje nové podněty. Mohou to být ponožky k ukradení, procházka a nebo také hraní si s majitelkou či majitelem. Přijďte nám ukázat, jak umíte se svou fretkou spolupracovat a plnit úkoly!

Přihlásit se můžete bez ohledu na účast na výstavě, je ale nutné splnit stejné veterinární požadavky a projít veterinární kontrolou.


Fretka účastnící se výstavy:

Všechny disciplíny 100,- Kč

Jedna disciplína 30,- Kč


Fretka neúčastnící se výstavy:

Všechny disciplíny 200,- Kč

Jedna disciplína 50,- Kč


Soutěžní disciplíny:

  • Agility dráha
  • Slalom
  • Útěk z tašky
  • Panáčkování
  • Proskok kruhemOlympics


The ferret is an intelligent, curious creature that loves to learn new things. It needs new stimuli to stay in good condition throughout its life. It can be socks to steal, a walk or playing with the owner. Come show us how you can work with your ferret and complete tasks!

You can enter regardless of participation in the show, but you must meet the same veterinary requirements and pass a vet check.


Ferret participating in the show:

All disciplines 4

One discipline 1,2


Ferret not participating in the show:

All disciplines 8

One discipline 2


Competition disciplines:

  • Agility course
  • Slalom
  • Escape from the bag
  • Prancing
  • Jump through the circle