Porotci

Dagmar Buchtová

Michaela Nováková

Milan Tóth

Veterinární dozor

MVDr. Hana Černochová