Přeskočit na obsah

CZE / EN

Informace pro vystavovatele/ky

Fretka musí mít očkovací průkaz nebo mezinárodní pas zvířete a být řádně očkovaná proti vzteklině a proti psince. Očkování musí být minimálně 1 měsíc a maximálně 1 rok staré a platné v termínu výstavy. 

U českých fretek v kategorii senior, která byla celý život doposud očkována dle standardního očkovacího schématu, akceptujeme výjimku z očkování proti vzteklině. Obdobně také tolerujeme očkování tzv. tříletou vakcínou proti vzteklině. Zároveň ale upozorňujeme, že studie prokazující efekt vakcíny po takovou dobu u fretek stále nebyly provedeny (minimálně u Biocanu). Fretky s reakcí na vakcinaci potvrzenou veterinářem samozřejmě přijmeme taky.

Každá zúčastněná fretka včetně nevystavovaných musí mít v očkovacím průkazu následující potvrzení od svého veterináře maximálně 3 dny staré:

  • veterinární osvědčení o klinickém zdraví fretky
  • veterinární vyšetření na přítomnost ušního svrabu, musí zde být doslova uvedeno „vyšetření na ušní svrab je negativní“.

Fretky, které mají virózu, průjem, jsou pozitivní na virus ECE, jsou gravidní déle jak 14 dní či mají nezhojené operační rány, na výstavu v jejich vlastním zdravotním zájmu i zdravotním zájmu ostatních účastníků, neberte. Fretce, která neprojde vstupní veterinární prohlídkou, nebude umožněna účast na výstavě bez náhrady.

Vystavující se v den výstavy dostaví na veterinární přejímku v čase 8.30-9.30 před oficiálním zahájením výstavy ke kontrole zdravotního stavu vystavovaných fretek.

Doporučujeme, aby fretky měly číslo v plemenné knize jakéhokoliv evropského klubu. Jedná se o nezbytnou podmínku pro uchovnění fretky. V souladu s nařízením EU č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, vyžadujeme u zahraničních účastníků čip a mezinárodní pas.

Uchovňování ostatními organizacemi během výstavy bez předešlé domluvy není povoleno. Pokud bude organizátorkami zjištěno, budou vyžadovat finanční kompenzaci.

V průběhu výstavy není dovoleno nakrývání fretek. Můžete si zde ovšem vybrat chovného partnera pro svou fretku.

Svá ostatní zvířata zanechte, prosím, doma. Nebudou do prostor konání výstavy vpuštěna.

Pořadatelé výstavy neodpovídají za škody způsobené vystavovatelem či jeho zvířaty. Kromě doby, v níž je fretka posuzovaná porotcem, pořadatelé neodpovídají za poranění, úhyn nebo ztrátu zvířete.

Vystavovatel je povinen si po dobu konání výstavy zabezpečit své fretky tak, aby nedocházelo ke vzájemnému napadání či poranění jiných fretek či osob.

V případě, že se výstava z objektivních příčin nebude konat, poplatky budou použity k úhradě nákladů na výstavu.