Každou svou fretku jednotlivě přihlašte přes tento google formulář. Ohledně úhrady přihlášky se Vám ozveme v co nejkratším termínu. 

Each of your ferrets you can sign up via this google form. About payment we will contact you as soon as possible.